Thursday, 1 October 2015

Beautiful October!

OKTOBERMAAND - C. LOUIS LEIPOLDT

Dit is die maand Oktober! Die mooiste, mooiste maand!
Dan is die dag so helder, so groen is elke aand,
so blou en sonder wolke die hemel heerlik bo,
so blomtuin vol van kleure die asvaal ou Karoo,
so blomtuin vol van kleure die asvaal ou Karoo.

Dit is die maand Oktober! Die varkblom is in bloei;
oor al die seekoeigate is kafferskuil gegroei;
die koppies, kort gelede nog as 'n klip so kaal,
het nou vir welkomsgroetnis hul mooiste voor gehaal;
het nou vir welkomsgroetnis hul mooiste voor gehaal.

Dit is die maand Oktober! Die akkerboom is groen;
die bloekoms langs die paaie is almal nuut geboen;
en orals in die tuin rond ruik jy sering en roos,
jasmyn en katjiepiering, lemoen en appelkoos,
jasmyn en katjiepiering, lemoen en appelkoos.

Dit is die maand Oktober! Ek dink die mense vier
vir ewig in die hemel Oktobermaand soos hier!
Wat wens jy meer as blomme, as helder dag en nag?
Wat kan jy beter, mooier of heerliker verwag?
Wat kan jy beter, mooier of heerliker verwag?

Wat gee ek om die winter? Wat praat jy nou van Mei?
Wat skeel dit as ons later weer donker dae kry?
Ek is nou in Oktober, die mooiste, mooiste maand,
met elke dag so helder, so pragtig elke aand!
Met elke dag so helder, so pragtig elke aand!

For our English speaking readers:It is the month October! The most beautiful month!
The days are so clear, the evenings so green,
blue and cloudless the heavens above,
now a garden of colours - our once bleak Karoo,
now a garden of colours - our once bleak Karoo.

It is the month October! The arum lily in bloom;
all the hippo holes are covered with October lilies;
the hills, shortly still rock bare,
now, with a hearty greeting, display their splendour;
now, with a hearty greeting, display their splendour.

It is the month October! The oak tree is green;
the bluegums along the roads are all newly dressed;
everywhere you smell syringa berrytree and roses,
jasmin and gardenias, orange and apricot,
jasmin and gardenias, orange and apricot.

It is the month October! I think the people celebrate
the month of October eternally in heaven, just like here!
What more do you wish than flowers, beautiful day and night?
What can you expect that's better, more beautiful and joyous?
What can you expect that's better, more beautiful and joyous?

What do I care for winter? Why do you speak of May?
What do we care if dark days were to come?
I am now in October, the most beautiful month,
each day so clear, with the evenings so beautiful!
Each day so clear, with the evenings so beautiful!
No comments:

Post a Comment